تهیه و تنظیم :
محمد هادی ترابی معاون وقت دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری فارس
زهرا پارسایی دادیار وقت دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری فارس

منتشره در ویژه نامه نخستین همایش دادستان های انتظامی کانون های وکلای دادگستری سراسر کشوربه میزبانی کانون وکلای دادگستری البرز

لینک دانلود

کانون وکلای دادگستری منطقه فارس |