اطلاعیه
با توجه به اینکه مدت قرارداد بیمه تکمیل درمان کانون با شرکت بیمه سامان در حال اتمام است و کانون حسب اعتراض برخی همکاران از نحوه ارائه خدمات شرکت بیمه سامان در حال رایزنی با شرکت های مختلف بیمه ای جهت تنظیم قرارداد سال آتی است لذا به اطلاع همکاران محترم می رساند با توجه به نوع و میزان خدمات طرح های پیشنهادی ذیل چنانچه امکان معرفی کارگزار ، نمایندگی و یا شرکت بیمه ای با ارائه خدمات بهتری را دارند در یک مهلت یک هفته ای با اعلام مکتوب نرخ در هر طرح از طرف شرکت بیمه گر به کانون اعلام نمایند.

کمیسیون رفاه کانون وکلای دادگستری منطقه فارس

ردیفعنوان پوششطرح ۱طرح ۲
۱جبران هزینه های بستری ،جراحی ،شیمی درمانی ،رادیوتراپی ،آنژوگرافی قلب ،گامانایف ، هزینه عمل دیسک ستون فقرات وانواع سنگ شکن در بیمارستان ومراکز جراحی محدود و DayCareتبصره :اعمال جراحی DayCare به جراحی هایی اطلاق می شود که مدت زمان مورد نیاز برای مراقبت های بعد از عمل در مرکز درمانی ، کمتر از یک روز باشد . هزینه های همراه افراد زیر ۷سال و بالاتر از ۷۰سال (دربیمارستان ها )هزینه های آمبولانس مشروط به بستری شدن بیمه شده در مراکز درمانی و یا نقل و انتقال بیمار به سایر مراکز تشخیصی – درمانی طبق دستور پزشک معالج داخل شهر ۰۰۰/۰۰۰/۱ ریال ، خارج شهر ۰۰۰/۰۰۰/۲ ریال۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۲جبران هزینه های اعمال جراحی مهم مربوط به سرطان ،مغز واعصاب مرکزی و نخاع (باستثنای دیسک ستون فقرات) ،گامانایف ،قلب ، پیوند ریه ،کبد،کلیه ومغز استخوان۶۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰۲٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۳جبران هزینه های زایمان (طبیعی و سزارین)۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۴جبران هزینه های تشخیص بیماری ها و ناهنجاری های جنین۰۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۵جبران هزینه های درمانی نازایی وناباوری۰۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۶جبران هزینه های سونوگرافی ،ماموگرافی ،انواع اسکن ،انواع اندوسکوپی ،ام آر آی ،اکوکاردیوگرافی، استرس اکو، دانسیتومتری۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۷جبران هزینه های مربوط به تست ورزش ،تست آلرژی ،تست تنفسی (اسپیرومتری –PFT )،نوارعضله، EMG،نوارعصب NCV، نوارمغز EEG،نوارمثانه (سیستومتری یاسیستو گرام )،شنوایی سنجی ،بینایی سنجی ،هولترمانیتورینگ قلب ،آنژیوگرافی چشم۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۸جبران هزینه های اعمال مجاز سرپایی مانند شکستگی ودررفتگی ،گچ گیری ،ختنه ،بخیه ،کرایوتراپی اکسیزیون لیپوم، بیوپسی ،تخلیه کیست ولیز درمانی۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰۵۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۹جبران هزینه های جراحی مربوط به رفع عیوب انکساری دوچشم درمواردی که به تشخیص پزشک معتمد بیمه گردرجه نزدیک بینی ،آستیکمات یا جمع قدرمطلق نقص بینایی هرچشم (درجه نزدیک بینی یادوربینی به علاوه نصف آستیکمات ،۳دیوپتر یابیشتر باشد.۳۰٫۰۰۰٫۰۰۰۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۰جبران هزینه های خدمات آزمایشگاهی شامل آزمایش های تشخیص پزشکی ،پاتالوژی یاآسیب شناسی وژنتیک پزشکی ،انواع رادیوگرافی ، نوارقلب و فیزیوتراپی۱۲٫۰۰۰٫۰۰۰۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۱جبران هزینه های ویزیت ودارو (براساس فهرست داروهای مجاز کشور ،صرفا مازادبرسهم بیمه گر اول ) وخدمات اورژانس (غیربستری)۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۲جبران هزینه های عینک یا لنز طبی۴٫۰۰۰٫۰۰۰۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۳جبران هزینه های مربوط به خرید سمعک (هردوگوش )۰۸٫۰۰۰٫۰۰۰
۱۴جبران هزینه های دندانپزشکی 7.000.00020.000.000

کلیه مبالغ به ریال می باشد .

کانون وکلای دادگستری منطقه فارس |