به استحضار همکاران محترم می رساند؛ جهت ثبت نام بیمه تکمیل درمان وکلا به لینک ذیل مراجعه فرمایید. 

 https://formafzar.com/form/vakil2

و جهت اخذ هر گونه مشاوره با آقایان انصاری و نعیمی به شماره های تماس ٠٩١٧١٠٣٩۴۴١ و ٠٩١٧١٠٠٧٣٨۶ تماس حاصل فرمایید.


کمیسیون رفاه کانون وکلای دادگستری منطقه فارس

کانون وکلای دادگستری منطقه فارس |