کارگاه آموزشی (مجازی) با موضوع “مروری بر پرونده قتل عمد” با سخنرانی جناب آقای محمد نوروزی روز سه شنبه  مورخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ ساعت ۹:۰۰ صبح به صورت مجازی برگزار می گردد. 
جهت ورود به جلسه سخنرانی به لینک onlineamoozan.ir/c/31062 مراجعه و گزینه “درخواست ورود به جلسه بعنوان مهمان” را انتخاب و سپس نام خود را وارد نمائید و با انتخاب گزینه ورود در جلسه حضور یابید.کلاس ساعت ۸:۴۵ صبح فعال می شود.

کمیسیون کارآموزی و اختبار کانون وکلای دادگستری منطقه فارس

کانون وکلای دادگستری منطقه فارس |