تاریخ را پاس بداریم

.

✍🏻 علی مندنی پور

گذرِ زمان در رویارویی با رویدادهای ریز و درشت و تلخ و شیرینِ زندگی فردی و اجتماعی ،چه خوب به ماآموخته است که:

با گفتگو و تعامل و بهره گیری اصولی از ساز وکار خِردِ جمعی در قالبِ منطق و قانون و بدون بهره گیری ازابزارِ خشونت و تهدید به داغ و درفش و دشنام وناسزا و بدگویی و سنگ پرانی و اهانت و دشمن تراشی و پرچم سوزی و آرزوی مرگ برای این وآن ، و دادن بهانه به دستِ” دیگران” می توان با کمترین هزینه ، سایه ی سنگین و نفس گیرِ صاحبانِ” قدرت” و زورگو را در هر جامه و جایگاه از چنگ اندازی و تجاوز به حقوقِ ملّت‌ها برای همیشه کوتاه کرد!

۲۹ اسفند ۱۳۲۹نمادِ پیروزی اراده مردم ، در دفاع بحقّ و قانونی از منافعِ و مصالح مامِ میهن با قدّ و قامتی برافراشته،در برابر انگلستان این پیرِ استعمار واَبَرقدرت وقت ،برون داد ، پیامِ ماندگار و ثمره ی ارزشمندِ تاریخ این مرز و بوم راگرامی می داریم.

ارج‌می گذاریم، یاد و نام شهداء و ایثارگران راه آزادی و استقلال این کهن سرزمین را در گذرِ تاریخ پرفراز و فرود مان وگرامی می داریم ، خاطره زنان و مردان میهن پرستی را که به نوعی در به ثمر رساندنِ نهضتِ ملّی کردن صنعت نفت نقش داشته و گام برداشته اند و در راس همگان، بزرگ پرچم دارِ این حرکتِ مردمی ، شادروان دکتر محمّد مصدّق ، هم او که به گواهی تاریخ در دوره حسّاس و بحرانی مسئولیّتِ خویش در جایگاه نخست وزیری، نه فقط به ایرانیان که به مردمِ خاورمیانه الفبایِ شهامت و ایستادگی و جرات نه گفتن به” استعمارگران” را آموخت.
حقوق دان و سیاست مدارِ مردم محوری که از تاثیر گذارترین چهره های معاصر ایران به شمار می‌رود. بزرگ مردی که به گواهی تاریخ نقش بی‌بدیلی در پیشبرد منافع ایران به ویژه در صنعت ملّی شدن نفت داشت.
هم‌او که همّ و غمّ خود را در چارچوب تلاش برای سربلندی ملت بکار گرفت و دغدغه‌ای جز اعتلای نام و نشان‌مامِ میهن نداشت.

به اشتراک بگذارید