هوا مسیح نفس گشت و باد نافه گشای
درخت سبز شد و مرغ در خروش آمد

تنور لاله چنان بر فروخت باد بهار
که غنچه غرق عرق گشت و گل بجوش آمد

به گوش هوش نیوش از من و به عشرت کوش
که این سخن سحر از هاتفم به گوش آمد

پیشاپیش نوروز باستانی بر تمامی همکاران گرانمایه ، گرامی باد

روابط عمومی کانون وکلای دادگستری منطقه فارس

کانون وکلای دادگستری منطقه فارس |