گزارش دهمین  جلسه هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری منطقـــه فارس

.

به نام خدا

گزارش دهمین  جلسه هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری منطقـــه فارس

به تاریخ 1401/12/07 دهمین جلسه هیأت مدیره با حضور تمام اعضای اصلی تشکیل و پس از شور و‌ مشورت بدین شرح اتخاذ تصمیم گردید:

1-با توجه به گزارش مورخ 1401/12/07 رئیس محترم کمیسیون ، برنامه ریزی واقتصادی منضم به صورتجلسه1401/12/03 کمیسیون مذکور و توجهاً به توضیحات حضوری اعضای محترم کمیسیون موصوف درخصوص صورتجلسه اخیرالذکرتماماً مبنی بر پیشنهاد خرید زمین به جهات ومبانی مصرح درصورتجلسه 1401/12/07 وتشریح کامل امردرجلسه حضوری روزجاری توسط اعضا محترم آن کمیسیون با ضرورت خرید فوری ملک جهت احداث ساختمان اداری کانون و وضعیت فعلی اقتصادی کشورازجمله تنزل ارزش پول ملی و افزایش هر روزه بهای کالا و خدمات ، اعضای هیأت مدیره متفقاً با پیشنهاد خرید ملک موافقت نمودند ومقررگردید اعضای محترم کمیسیون با رعایت ترتیب اولویت در موردگزینه های پینشهادی ورعایت صلاح و منافع کانون جهت خرید ملک مناسب با وضعیت کانون قبل ازحلول سال آتی اقدام نماید .

2- با عنایت به تعداد پذیرفته شدگان آزمون ورودی وکالت در دوره جاری (1400) وپیگیری روند تشکیل پرونده آنها و امورمربوطه وضرورت نظارت برانجام صریح امور یاد شده با اکثریت آراء هیأت مدیره با تشکیل کمیسیون موضوع ماده 51 آئین نامه لایحه استقلال با نظارت جناب آقای هومان پارسا عضو محترم هیأت مدیره موافقت نمود .

3-آقای افشین رضایی به عنوان کارمند (مسئول اموردفتری )کانون درواحد مستقردرخیابان پیروزی تعیین گردید تا درروزهای شنبه تا چهارشنبه هرهفته ازساعت 16 الی 20 درمحل مذکورارائه خدمات نمایند .

4-درخصوص ترکیب کمیسیون آموزش آقای دکترکوروش استوارسنگری با اکثریت آراء به عنوان رئیس و آقای حسین مظفری وخانم شیلا شیعه زاده به عنوان دبیران کمیسیون انتخاب و آقایان و خانم ها : احسان فرهادی ، محمد حسین قهرمانی ، سحرعلی پور، راضیه تقی زادگان ، مجید رحمانی ، سعید فتح پور، اسماعیل سلیمی ، افشین پارسائی ، حمید نوروزی ، رامین جعفرپور، حامد انصاری مقدم ، پردیس بهبود، خیراله شکری ، امین اسکندرپور، آرمان بهارلو ، محمد لطفی ، امیرقهرمانی گرائی ، مهیاربهرام وند ، روح اله عزیزپور، رضا هاشمی،علی رضائیان شاد ، علی اصغرحیدری، زهرا ستوده ، مجتبی نعمت الهی ، ناصر قهرمانی، میلاد قهرمانی، علیرضا سلطانی، سمیرا خادم ، مهدی امیری ، امیرکریم نیا ، بهنوش رضائیان ، سارا ابراهیمی ، شهرام قاسمی ، محمد رحیمی ، نازنین برازجانی، مجتبی رئیسی، سعید میرفردی، ارسلان کوشا ، درنا حکیم الهی، مسعود شکراله زاده ، محمد صادق رضایی ، زهرا مهکویی ، ندا حقانی ، نیما زارع ، علمدارکرمی ، فاطمه علائی ، زهرا بازوبند، محمد مهدی فلامرزی ، آرش کریمی ، مجتبی قانع بردبار ، سروش رزمجویی و محمد رضا اسدی به عنوان اعضای کمیسیون آموزش تعیین ومقررگردید تحت نظارت ریاست کمیسیون با توجه به حجم روزافزون وکلا وضرورت آموزش تخصصی وکاربردی همکاران کارگروههای تخصصی تشکیل ونسبت به امرآموزش بطورجدی اهتمام ورزند .

به اشتراک بگذارید
Milad.Tavakol
Milad.Tavakol
مقالات: 943